Specialisaties van Adviesbureau Personenschade WA Groote

Adviesbureau WA Groote is gespecialiseerd in:

wa-info-pyramid-2
 • Toedrachts- en aansprakelijkheidsonderzoek

  Een toedrachtsonderzoek draait om de feiten. Het is dus zaak dat hiermee zo snel mogelijk wordt gestart. Hoe eerder met direct betrokken partijen is gesproken en de feiten en omstandigheden in kaart zijn gebracht, des te sneller is duidelijk wat er is gebeurt en kan een standpunt over de aansprakelijkheid worden ingenomen.

  Het gaat erom dat er zorgvuldig; adequaat en doortastend wordt gehandeld. Soms is een meer specifiek technisch onderzoek noodzakelijk. In nauwe samenwerking met mijn businesspartners kan dat snel en adequaat worden verricht.

 • Integrale of deelbehandeling van Personenschadeclaims (Letsel en/of overlijden)

  Als verzekeraar, assurantiemakelaar, overheidsinstelling of bedrijf bent u bij mij aan het juiste adres voor advies, onderzoek en behandeling van (complexe) letsel-en overlijdensschaden. Met een combinatie van vakkennis, integriteit, ruime ervaring en doortastendheid wordt uw zaak met de realiteitszin oplossingsgericht en correct behandeld. Alles in nauw overleg met u.

  ei-schets

  Ik sta voor een open en duidelijke communicatie. Men mag mij aanspreken op mijn verantwoordelijkheden en toezeggingen, net zoals ik ook anderen daarop zal aanspreken. In een zaak moet dan ook tempo worden vastgehouden; er mag geen onnodige vertraging ontstaan. Dat brengt alleen maar extra onkosten en frustratie met zich mee.

  Mijn doel is om zo spoedig te komen tot een voor iedere betrokkene bevredigende oplossing, zonder juridisch getouwtrek.

 • Beroepsziekteclaims

  Ik werk enkel voor verzekeraars, assurantiemakelaar's, overheidsinstellingen en bedrijven. In de afgelopen jaren heb ik een grote affiniteit ontwikkeld met de behandeling van meer complexe zaken, zoals beroepsziektezaken. Daarin heb ik een naam gevestigd.

  Zo heb ik beroepsziekten gedaan voor grote bedrijven als NAM; Eternit; de Tabaksindustrie; de Verfindustrie; autospuiterijen; Friesland Dairy Foods etc. Recent ben ik intensief betrokken bij een omvangrijke beroepsziekteclaim tegen Smit Draad, die zich geconfronteerd zag met een collectieve gezondheidsclaim van werknemers door de vakbond FNV.

 • Medische aansprakelijkheid

  Letselschade en/of overlijdensschade kan ontstaan tijdens een medische ingreep. De reden dat iemand een medische ingreep dient te ondergaan betekent uiteraard dat er al iets "niet in orde" was. Wanneer er dan tijdens het verrichten van een medische ingreep iets niet goed gaat dringt zich de vraag op of hier sprake is van een complicatie of bijvoorbeeld een medische fout.

  Dat er iets fout gegaan is betekent nog niet dat er iets fout gedaan is.

  In samenwerking met medisch deskundigen dienen deze kwesties dus feitelijk en goed te worden onderzocht alvorens te kunnen concluderen of er misschien sprake is van een verwijtbaar en foutief (medisch) handelen.

 • Zelfstandigenschaden

  Ik heb veel ervaring met de beoordeling van schade die voor zelfstandig ondernemers uit een ongeval voortvloeit. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is dat het bedrijf overeind blijft. Dat is van levensbelang. Daar moet dus direct en concreet oplossingsgericht en snel worden gehandeld.

  Zeker bij kleinere bedrijven geldt al gauw: “ er is geen tent, zonder de vent".

 • Arbeidsdeskundig onderzoek en Taak- en functieanalyses

  In de personenschaderegeling zijn arbeidsdeskundige aspecten veelal ook van (groot) belang. Het is dan belangrijk om goed te analyseren wat de re-integratiemogelijkheden zijn van een slachtoffer, zowel in werk als in opleiding. Ook het onderzoeken van een hypothetisch carrièreverloop, dus wat er gebeurd zou zijn wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden alsmede de bepaling van de schade wegens verlies van arbeidsvermogen, is dan belangrijk. In dit kader dienen de werkzaamheden van het slachtoffer in eigen bedrijf of in beroep goed te worden nagegaan en dient onder meer het opstellen van een Taak-/Functie-/Uren analyse tot een van de belangrijke onderzoeksvelden.

  AD-onderzoek Centrale Raad van Beroep

 • Actuariële berekeningen (A-Letsel)

  Teneinde de (toekomst) schade van een slachtoffer goed in kaart te brengen, is het belangrijk om dit middels een zo nauwkeurig mogelijke berekening vast te stellen. Vanzelfsprekend wordt daarbij vrijwel altijd gewerkt met hypotheses die, als het enigszins kan, zo dicht mogelijk bij de realiteit dienen te liggen. Het is belangrijk om de uitgangspunten voor deze berekeningen goed te formuleren en af te stemmen en daarnaast is het ook belangrijk om als personenschade-expert deze berekeningen goed te kunnen lezen en interpreteren.

  Ondermeer als voormalig lid van het College van Advies van het A-Letselrekenprogramma (Audalet) heb ik hierin al vele jaren ervaring.

 • Overlijdensschaden

  Het komt nogal eens voor dat de behandeling van een ‘108-schade’ verward wordt met de behandeling van een Letselschade. Enkele verschillen:

  • Bij een letselschade kunnen in principe alle toerekenbare schadeposten worden gevorderd, maar bij een 108-schade eigenlijk alleen de kosten van gederfd levensonderhoud.
  • I.t.t. letselschade, waar met name de schade wegens verlies van arbeidsvermogen zwaar weegt, is dat bij een 108-schade de begripsbepaling van behoefte en behoeftigheid.
  • Bij een letselschade kan in principe alleen het slachtoffer schade vorderen, maar bij een ‘108- schade’ is dat een beperkte kring van gerechtigden/nabestaanden.
  • Bij een letselschade kan smartengeld worden gevorderd, waar dat bij een 108-schade eigenlijk niet het geval is (behoudens een specifieke uitzondering).
  • Bij een ernstige letselschade is vaak de arbeidscapaciteit aangetast, waar dat bij een 108-schade t.o.v. de nabestaanden niet geldt.
  • Bij een letselschade spelen zgh. opkomende voordelen amper een rol, terwijl dat bij een 108-schade wezenlijk anders is. Daar dient de gehele financiële positie van de nabestaanden te worden meegenomen bij de bepaling van de behoeftigheid. (HR 4-2-2000, RvdW 2000-38)

Contact

Adres

WA Groote Adviesbureau voor Personenschade
Het Lage Holt 15
7909 BL Hoogeveen